Recruitment Website

Job Description

[HCM] Product Owner (Product Manager)

WHAT YOU WILL DO

Report to Japanese side
Work with leader/Client/Staff/Manager
 • Product Owner (Product Manager)
 • Provide vision and road-map of product to the development team
 • Explain to the development team about product's market & users
 • Manage Product Backlog (create & list requirements)
 • Prioritize requirements based on their values and maximize those values
 • Make the plan for release and each time-box (iteration)
 • Perform user acceptance testing
 • Encourage the development team to improve development productivity and quality
 • Work closely with the development team in the same location
 • Communicate with Japanese business stake-holders through Skype/Slack

REQUIREMENTS

Passion for smartphone product is a must.

MUST

 • Enthusiasm for delivering joyful user experiences
 • Focus on big picture of product
 • Think on user view (not on developer view)
 • Outstanding communication/coordination/negotiation skill
 • Fluent English
 • Eager to learn Japanese language and culture

PLUS

 • Fluent Japanese
 • Marketing knowledge
 • Familiar with Agile/Scrum
 • Experience as Product Owner/Product Manager
 • Experience as Developer

BENEFITS

By working with us, you'll enjoy several benefits:
  [HCM] $ 1500〜(Gross)* Negotiable for High Level
 • Pay raises can be up to 40% based on your performance result after the annual salary review
 • Annual Wage Supplement of 1 month's salary (Paid 2 times in June and December)
 • MVP Performance Bonus
 • Overtime fee
 • Gasoline Support Fee
 • Lunch Support
 • Japanese Language Support
 • Seniority Allowance
 • Private Medical Insurance
 • Employee Referral Incentive
 • Some Language Classes (English Class/Japanese Class)
 • Having chance to work in Japan if you want
 • Sports Club
APPLY Top[Urgent][DaNang]Technical Architect

WHAT YOU WILL DO

Manager/ProductOwner
Leader/Client/Staff/Manager
 • Developing, testing and debugging for Frontend/.NET(ASP/C#) Web application/System
 • Researching new technology & sharing your knowledge
 • Planning and suggesting new apps and services

REQUIREMENTS

Loving Coding is a must.

MUST

 • Enthusiasm for delivering joyful user experiences
 • At least 6 years of experience in Frontend Backend in .NET(C#/ASP)
 • Experience in html/css/javascript
 • Loving Coding
 • English (at least reading/writing)
 • We expect candidates to proactively learn about other programming languages
 • Having attitude for full-stack

PLUS

 • Experience in PHP/Java/other Web Programing Languages/Xamarine development is a strong plus
 • Fluent Japanese is a plus

BENEFITS

By working with us, you'll enjoy several benefits:
  [Danang] $ 2000〜(Gross)* Negotiable for HighLevel
 • Pay raises can be up to 40% based on your performance result after the annual salary review
 • Annual Wage Supplement of 1 month's salary (Paid 2 times in June and December)
 • MVP Performance Bonus
 • Overtime fee
 • Gasoline Support Fee
 • Lunch Support
 • Japanese Language Support
 • Seniority Allowance
 • Private Medical Insurance
 • Employee Referral Incentive
 • Some Language Classes (English Class/Japanese Class)
 • Having chance to work in Japan if you want
 • Sports Club
APPLY Top[Urgent][DaNang] Leder Senior Developer

WHAT YOU WILL DO

Leader
Leader/Client/Staff/Manager
 • Developing, testing and debugging for Frontend/.NET(ASP/C#) Web application/System
 • Researching new technology & sharing your knowledge
 • Planning and suggesting new apps and services

REQUIREMENTS

Loving Coding is a must.

MUST

 • Enthusiasm for delivering joyful user experiences
 • At least 5 years of experience in Frontend Backend in .NET(C#/ASP)
 • Experience in html/css/javascript
 • Loving Coding
 • English (at least reading/writing)
 • We expect candidates to proactively learn about other programming languages
 • Having attitude for full-stack

PLUS

 • Experience in PHP/Java/other Web Programing Languages/Xamarine development is a strong plus
 • Fluent Japanese is a plus

BENEFITS

By working with us, you'll enjoy several benefits:
  [Danang]$500(USD) ~ $ 2000(Gross)* Negotiable for HighLevel
 • Pay raises can be up to 40% based on your performance result after the annual salary review
 • Annual Wage Supplement of 1 month's salary (Paid 2 times in June and December)
 • MVP Performance Bonus
 • Overtime fee
 • Gasoline Support Fee
 • Lunch Support
 • Japanese Language Support
 • Seniority Allowance
 • Private Medical Insurance
 • Employee Referral Incentive
 • Some Language Classes (English Class/Japanese Class)
 • Having chance to work in Japan if you want
 • Sports Club
APPLY Top[Urgent][DaNang]App Developer(Android/iOS/Xamarin)

WHAT YOU WILL DO

Leader
Leader/Client/Staff/Manager
 • Developing, testing and debugging for Mobile Application(Android/iOS/Xamarin)
 • application/System
 • Researching new technology & sharing your knowledge
 • Planning and suggesting new apps and services

REQUIREMENTS

Loving Coding is a must.

MUST

 • Enthusiasm for delivering joyful user experiences
 • At least 2 years of experience in Android/iOS/Xamarin
 • Experience in html/css/javascript
 • Loving Coding
 • English (at least reading/writing)
 • We expect candidates to proactively learn about other programming languages
 • Having attitude for full-stack

PLUS

 • Experience in .NET/PHP/other Web Programing Languages development is a strong plus
 • Fluent Japanese is a plus

BENEFITS

By working with us, you'll enjoy several benefits:
  [Danang]$500(USD) ~ $ 2000(Gross)* Negotiable for HighLevel
 • Pay raises can be up to 40% based on your performance result after the annual salary review
 • Annual Wage Supplement of 1 month's salary (Paid 2 times in June and December)
 • MVP Performance Bonus
 • Overtime fee
 • Gasoline Support Fee
 • Lunch Support
 • Japanese Language Support
 • Seniority Allowance
 • Private Medical Insurance
 • Employee Referral Incentive
 • Some Language Classes (English Class/Japanese Class)
 • Having chance to work in Japan if you want
 • Sports Club
APPLY Top[HCMC] Chief Data Science for AI (MTI Product)

WHAT YOU WILL DO

Ph.D, Client,Director
Leader/Client/Staff/Manager

REQUIREMENTS

Loving DataScience/Statistics/Mathematics is a must.

MUST

  [Important]

  1.Faster Cycle for Try and Error and make code.

  2.Logical Thinking

  3.having much interested for new fields

 • Enthusiasm for delivering joyful user experiences
 • -At least some of years of experience in IT Fields or Data Science Fields,Statistics,Mathematics.

  -much experience for Development.

  -much experience in AI Fields in job or University.

  -Strong Skill and actual Knowledge for DataBase related for performance

  -Strong for English

  -Having attitude for learn programming language.

  -Loving Mathematics, Statistics.

  -Experience in Web Programing Languages development(especially Python, R)

 • is a strong plus
 • -Experience in Cloud

  -Experience for Kaggle, Kaggler

  -Experience for BigData

 • Gần đây, trong việc phát triển các dịch vụ Web, các kỹ sư có kinh nghiệm về việc sử dụng API và thư viện nổi bật của AI như mã nguồn mở, Google, IBM, vv , trên quan điểm của "Người dùng", thường được phân loại là "Kỹ sư AI" . Những gì mà tập đoàn MTI chúng tôi tìm kiếm không phải là một kỹ sư như vậy, chúng tôi tìm kiếm một người có kinh nghiệm, người đã tự học về ngành khoa học dữ liệu một cách sâu sắc. Mặt khác, nếu một người đã học về khoa học dữ liệu và không có nhiều kinh nghiệm trong công việc thực tế, chúng tôi vẫn coi trọng.
 • 1.Những ứng viên mà chúng tôi tìm kiếm cần có những yêu cầu như bên dưới. Ứng viên có thể tự học nội dung nghiên cứu tiên tiến và áp dụng nó vào sự phát triển của chính mình.

  2.Nếu anh ta chưa có kiến thức về những công nghệ cần thiết, anh ta cần phải có các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật và sự sáng tạo để tự xây dựng chúng từ đầu.

  3.Ứng viên có kinh nghiệm học tập về phân tích hồi quy, toán học thống kê như SVM vv và khoa học dữ liệu, và có kinh nghiệm trong nghiên cứu / làm việc.

  4.Ứng viên có kinh nghiệm trong nghiên cứu / làm việc về AI, máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mạng Neuron, v.v. Trong việc phát triển AI thường là lặp lại các Thử nghiệm & Lỗi để giải quyết các vấn đề không có thông số kỹ thuật rõ ràng và không có câu trả lời (kết quả) nhất định. Vì lý do này, chúng tôi mong muốn những người có các yếu tố sau đây.

  ① Nhanh nhẹn trong chu kỳ Thử nghiệm và Lỗi (suy nghĩ và áp dụng vào coding một cách nhanh chóng)

  ② Có khả năng tư duy logic để giải quyết toàn bộ công việc một cách hiệu quả và không tập trung quá nhiều vào các vấn đề nhỏ.

  ③ Có trí tò mò trí tuệ. Những người có trí tò mò trí tuệ sẽ là những người có sự trưởng thành nhanh nhất.

  5.Những ứng viên có kinh nghiệm học tập và nghiên cứu sâu về cơ sở dữ liệu và SQL.

  6.Kỹ năng tiếng Anh

  ※ Kỹ năng đọc tiếng Anh dùng để thu thập thông tin liên quan đến AI.

PLUS

 • Fluent Japanese is a just plus
 • [Mô tả công việc]

  ・Chúng tôi đang tìm kiếm các kỹ sư muốn tham gia vào dự án sử dụng công nghệ AI để phân tích dữ liệu của Tập đoàn MTI và kết hợp với các dữ liệu khác để tạo ra những giá trị mới.

  (Ví dụ về dữ liệu)

  ・Dữ liệu kết quả kiểm tra y tế, kết quả câu hỏi y tế hoặc hình ảnh trong các kỳ kiểm tra sức khỏe, hoặc kiểm tra y tế nói chung.

  ・Dữ liệu kết quả đào tạo của vận động viên và các dữ liệu quan trọng.

  ・Dữ liệu về hoạt động mang thai cho các phụ nữ muốn có thai.

  ・Dữ liệu cuộc sống như thời tiết và điều hướng.

  (Ví dụ về dữ liệu)

  ・Dữ liệu chăm sóc sức khỏe như kết quả khám sức khỏe / câu hỏi y tế và dữ liệu lao động như kiểm tra sức khỏe tâm thần và ghi lại giờ làm việc vv..

 • Bằng cách kết hợp và phân tích chúng, chúng ta có thể tìm ra các rủi ro về sức khỏe trong tương lai ở giai đoạn sớm hơn.

BENEFITS

By working with us, you'll enjoy several benefits:
  [Working in HCMC]

  - Salary from 5,000USD〜 * Negotiable

APPLY Top[Urgent][HCMC].NET Developer(Lead/Senior/Middle/Junior)

WHAT YOU WILL DO

Report to: Client or Director or Manager
Work with: Client/Staff/Manager
 • Developing, testing and debugging for ASP.NET(C#) Web application/System
 • Researching new technology & sharing your knowledge
 • Planning and suggesting new apps and services

REQUIREMENTS

Passion for Smartphone Web development is a must.

MUST

 • Enthusiasm for delivering joyful user experiences
 • At least 3 years of experience in ASP.NET(C#) .Net MVC5 development
 • Experience in html/css/javascript
 • Fluent English (at least reading/writing)
 • Experience in backend (Batch Function, API Function)
 • We expect candidates to proactively learn about other programming languages
 • Finally To be Full-Stack engineer will get higher salary

PLUS

 • Experience for Leading Team/Communication with Client in English
 • Experience in PHP/Java/other Web Programing Languages development is a strong plus
 • At least good at one technology is compulsory
 • Fluent Japanese is a plus

BENEFITS

By working with us, you'll enjoy several benefits:
  [Danang]$500(USD) ~ $ 2000(Gross)* Negotiable for HighLevel
 • Pay raises can be up to 40% based on your performance result after the annual salary review
 • Annual Wage Supplement of 1 month's salary (Paid 2 times in June and December)
 • MVP Performance Bonus
 • Overtime fee
 • Gasoline Support Fee
 • Lunch Support
 • Japanese Language Support
 • Seniority Allowance
 • Private Medical Insurance
 • Employee Referral Incentive
 • Some Language Classes (English Class/Japanese Class)
 • Having chance to work in Japan if you want
 • Sports Club
APPLY Top[Urgent][DaNang].NET(Lead/Senior/Middle/Junior)

WHAT YOU WILL DO

Report to: Leader
Work with: Leader/Client/Staff/Manager
 • Developing, testing and debugging for Frontend/.NET(ASP/C#) Web application/System
 • Researching new technology & sharing your knowledge
 • Planning and suggesting new apps and services

REQUIREMENTS

Loving Coding is a must.

MUST

 • Enthusiasm for delivering joyful user experiences
 • At least 2 years of experience in Frontend Backend in .NET(C#/ASP)
 • Experience in html/css/javascript
 • Loving Coding
 • English (at least reading/writing)
 • We expect candidates to proactively learn about other programming languages
 • Having attitude for full-stack

PLUS

 • Experience in PHP/Java/other Web Programing Languages/Xamarine development is a strong plus
 • Fluent Japanese is a plus

BENEFITS

By working with us, you'll enjoy several benefits:
  [Danang]$500(USD) ~ $ 2000(Gross)* Negotiable for HighLevel
 • Pay raises can be up to 40% based on your performance result after the annual salary review
 • Annual Wage Supplement of 1 month's salary (Paid 2 times in June and December)
 • MVP Performance Bonus
 • Overtime fee
 • Gasoline Support Fee
 • Lunch Support
 • Japanese Language Support
 • Seniority Allowance
 • Private Medical Insurance
 • Employee Referral Incentive
 • Some Language Classes (English Class/Japanese Class)
 • Having chance to work in Japan if you want
 • Sports Club
APPLY Top[HCMC] AI Engineer / Data Science (MTI Product)

WHAT YOU WILL DO

Report to : Ph.D
Work with : Leader/Client/Staff/Manager

REQUIREMENTS

Loving Mathematics is a must.

MUST

  [Important]

  1.Faster Cycle for Try and Error and make code.

  2.Logical Thinking

  3.having much interested for new fields

 • Enthusiasm for delivering joyful user experiences
 • -At least some of years of experience in IT Fields or Data Science Fields.

  -At least 1 years of experience in AI Fields in job or University.

  -Strong Skill and actual Knowledge for DataBase related for performance

  -Strong for English

  -Having attitude for learn programming language.

  -Loving Mathematics, Statistics.

 • Gần đây, trong việc phát triển các dịch vụ Web, các kỹ sư có kinh nghiệm về việc sử dụng API và thư viện nổi bật của AI như mã nguồn mở, Google, IBM, vv , trên quan điểm của "Người dùng", thường được phân loại là "Kỹ sư AI" . Những gì mà tập đoàn MTI chúng tôi tìm kiếm không phải là một kỹ sư như vậy, chúng tôi tìm kiếm một người có kinh nghiệm, người đã tự học về ngành khoa học dữ liệu một cách sâu sắc. Mặt khác, nếu một người đã học về khoa học dữ liệu và không có nhiều kinh nghiệm trong công việc thực tế, chúng tôi vẫn coi trọng.
 • 1.Những ứng viên mà chúng tôi tìm kiếm cần có những yêu cầu như bên dưới. Ứng viên có thể tự học nội dung nghiên cứu tiên tiến và áp dụng nó vào sự phát triển của chính mình.

  2.Nếu anh ta chưa có kiến thức về những công nghệ cần thiết, anh ta cần phải có các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật và sự sáng tạo để tự xây dựng chúng từ đầu.

  3.Ứng viên có kinh nghiệm học tập về phân tích hồi quy, toán học thống kê như SVM vv và khoa học dữ liệu, và có kinh nghiệm trong nghiên cứu / làm việc.

  4.Ứng viên có kinh nghiệm trong nghiên cứu / làm việc về AI, máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mạng Neuron, v.v. Trong việc phát triển AI thường là lặp lại các Thử nghiệm & Lỗi để giải quyết các vấn đề không có thông số kỹ thuật rõ ràng và không có câu trả lời (kết quả) nhất định. Vì lý do này, chúng tôi mong muốn những người có các yếu tố sau đây.

  ① Nhanh nhẹn trong chu kỳ Thử nghiệm và Lỗi (suy nghĩ và áp dụng vào coding một cách nhanh chóng)

  ② Có khả năng tư duy logic để giải quyết toàn bộ công việc một cách hiệu quả và không tập trung quá nhiều vào các vấn đề nhỏ.

  ③ Có trí tò mò trí tuệ. Những người có trí tò mò trí tuệ sẽ là những người có sự trưởng thành nhanh nhất.

  5.Những ứng viên có kinh nghiệm học tập và nghiên cứu sâu về cơ sở dữ liệu và SQL.

  6.Kỹ năng tiếng Anh

  ※ Kỹ năng đọc tiếng Anh dùng để thu thập thông tin liên quan đến AI.

PLUS

 • Experience in Web Programing Languages development(especially Python, R)
 • is a strong plus
 • Experience in AWS、GoogleCloudPlatform、MicrosoftAzure is a strong plus
 • Experience for Kaggle, Kaggler is Strong Plus.
 • Experience for BigData is Strong Plus.
 • Fluent Japanese is a plus
 • [Mô tả công việc]

  ・Chúng tôi đang tìm kiếm các kỹ sư muốn tham gia vào dự án sử dụng công nghệ AI để phân tích dữ liệu của Tập đoàn MTI và kết hợp với các dữ liệu khác để tạo ra những giá trị mới.

  (Ví dụ về dữ liệu)

  ・Dữ liệu kết quả kiểm tra y tế, kết quả câu hỏi y tế hoặc hình ảnh trong các kỳ kiểm tra sức khỏe, hoặc kiểm tra y tế nói chung.

  ・Dữ liệu kết quả đào tạo của vận động viên và các dữ liệu quan trọng.

  ・Dữ liệu về hoạt động mang thai cho các phụ nữ muốn có thai.

  ・Dữ liệu cuộc sống như thời tiết và điều hướng.

  (Ví dụ về dữ liệu)

  ・Dữ liệu chăm sóc sức khỏe như kết quả khám sức khỏe / câu hỏi y tế và dữ liệu lao động như kiểm tra sức khỏe tâm thần và ghi lại giờ làm việc vv..

 • Bằng cách kết hợp và phân tích chúng, chúng ta có thể tìm ra các rủi ro về sức khỏe trong tương lai ở giai đoạn sớm hơn.

BENEFITS

By working with us, you'll enjoy several benefits:
  [Working in HCMC]

  - Salary from 1700USD〜 * Negotiable

  - applied all benefit basically.

APPLY Top[HCM/DaNang]Intern/Fresh/Internship .NET(ASP, C#)

WHAT YOU WILL DO

Report to : Leader
Work with : Leader/Client/Staff/Manager
 • Developing, testing and debugging for .NET(ASP/C#) Web application/System
 • Researching new technology & sharing your knowledge
 • Planning and suggesting new apps and services

REQUIREMENTS

Loving Coding is a must.

MUST

 • Enthusiasm for delivering joyful user experiences
 • At least 1 years of experience in .NET(C#) .Net MVC5 development
 • Experience in html/css/javascript
 • Loving Coding
 • English (at least reading/writing)
 • We expect candidates to proactively learn about other programming languages
 • Finally To be Full-Stack engineer will get higher salary

PLUS

 • Experience in PHP/Java/other Web Programing Languages/Xamarine development is a strong plus
 • Fluent Japanese is a plus

BENEFITS

By working with us, you'll enjoy several benefits:
 • $100(USD) ~ $ 350(Gross)
 • Pay raises can be up to 40% based on your performance result after the annual salary review
 • Annual Wage Supplement of 1 month's salary (Paid 2 times in June and December)
 • MVP Performance Bonus
 • Overtime fee
 • Gasoline Support Fee
 • Lunch Support
 • Japanese Language Support
 • Seniority Allowance
 • Private Medical Insurance
 • Employee Referral Incentive
 • Some Language Classes (English Class/Japanese Class)
 • Having chance to work in Japan if you want
APPLY Top